5 yrs ago

Exactly five years ago, we rekindled our love that we thought ended in 2000. We were inseparable by then. We have been into a roller coaster of adventure all throughout. One thing I admire most of you is your ever long patience to my tantrums and whatnots. I knew ours will be forever. Walang iwanan kahit matanda na tayo Daddy. I love you so much!

Kung tayo ay matanda na
Sana'y di tayo magbago
Kailan man, nasaan ma'y
Ito ang pangarap ko ...

Makuha mo pa kayang
Ako'y hagkan at yakapin, hmm
Hanggang pagtanda natin
Nagtatanong lang sa 'yo
Ako pa kaya'y ibigin mo
Kung maputi na ang buhok ko ...

Pagdating ng araw
Ang 'yong buhok ay puputi na rin
Sabay tayong mangangarap
Nang nakaraan sa 'tin ...

Ang nakalipas ay ibabalik natin, hmm
Ipapaalala ko sa 'yo ang aking pangako
Na ang pag-ibig ko'y laging sa 'yo
Kahit maputi na ang buhok ko ...

Kahit maputi na ang buhok ko

HAPPY 5th ANNIVERSARY!!!

Comments

2 Responses to “5 yrs ago”

Anonymous said...
January 9, 2009 at 7:49 PM

Hello there my friend! I found your blog very interesting so I have added your link in my Blogroll. I hope you'll link me back. Have a nice day! http://hapiblogging.blogspot.com/

Carlos said...
January 12, 2009 at 2:09 PM

Hi! Care to x-link? I have added you already in my list. Have a nice day! http://carlos-ideas.blogspot.com